• خریدار خود را در قبال موارد زیر مسئول دانسته ، ضمن تأیید انجام آن‌ها را تعهد می‌نماید :
 • -------------------------------
 • ارائه اطلاعات هویتی ، محل سکونت و کار و همچنین میزان درآمد خود به‌صورت کامل ، صحیح و واقعی و اقرار به اصالت و صحیح بودن آن اطلاعات .
 • خریدار خود را موظف به پرداخت به ‌موقع اقساط برابر تاریخ چکهای صادره تحویلی می‌داند و پرداخت آن را کاملاً تعهد می‌نماید.
 • خریدار تا پایان این قرارداد و پرداخت کلیه دیون و اقساط خود به فروشنده ، حق واگذاری و انتقال پرداخت دیون و اقساط کالای خریداری ‌شده را به شخص دیگری ندارد. در صورت هرگونه انتقال به شخصی دیگر ، خریدار اولیه مسئول پرداخت اقساط و جبران ضرر و زیان احتمالی وارده به فروشنده است.
 • خریدار در صورت عدم انجام تعهدات خود این حق را به فروشنده می‌دهد که اقدامات قانونی موردنیاز را برای وصول مطالبات خود انجام دهد.
 • در صورت بروز هرگونه اختلاف و نیاز به مراجعه به مراجع قضایی ، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران و در دادگاه شهر تهران موضوع مطرح خواهد شد و مطابق توافق طرفین دادگاه شهر تهران صالح به رسیدگی است .
 • دارا بودن وضعیت سفید در استعلام بانک مرکزی و عدم چک برگشتی
 • عدم داشتن هرگونه بدهی بانکی معوقه و سررسید شده ( هرگونه وام و تسهیلات بازپرداخت نشده )
 • ارائه تعداد چک ها طبق تعداد ماه‌های اقساط و یا هر دو ماه یک فقره چک ( 3 ، 6 ، 12 ماه )
 • ارائه اسناد مالکیت / اجاره منزل مسکونی همراه با کدپستی
 • حسن شهرت و نداشتن سوء سابقه در راستای ارائه فرم و گواهی ثبت نام در سامانه ثنا
 • میزان پایه حقوق و خالص دریافتی کارمندان متقاضی هر کدام حداقل می بایست 2 برابر میزان اقساط ماهیانه باشد.
 • شرایط گارانتی محصولات برابر 18 ماه می باشد . خریدار موافقت می نماید در صورت عدم انجام تعهدات مالی فروشنده می تواند تا زمان وصول کامل بدهی ، محصولات را از گارانتی و ارائه هرگونه خدمات خارج نماید .
 • خریدار به صلاحدید خود و با آگاهی و رضایت کامل ، مدارک درخواستی را در سایت بارگذاری و ارسال می نماید تا مورد اعتبارسنجی قرار بگیرد لازم به ذکر است این مدارک نزد شرکت مهرمینا الکترونیک جزو اسناد محرمانه طبقه بندی و تلقی می گردد .
 • ثبت هرگونه سفارش و ارسال و بارگذاری مدارک به منزلـه آگـاهی کامل و قبول کلیه قوانین مطـروحه توسط شرکت مهرمینا الکترونیک بوده و لـذا خریدار موظف است قبل از هرگونه ثبت سفارش ، این قوانین را به دقت مطالعه و در صورتیکه با آنها موافق است ، سفارش و یا درخواست خود را ثبت و ارسال نماید.
 • قیمت محصولات برابر با قیمت مصرف کننده مندرج بر روی بسته بندی محصولات با احتساب مالیات بر ارزش افزوده برای سراسر کشور یکسان خواهد بود .
 • حمل محصولات خریداری شده به نشانی خریدار در استان تهران رایگان و در سایر استانها مشمول پرداخت هزینه ارسال خواهد بود .
 • $ 0.00