طرح فروش اقساطی ویژه به همکاران

شرکت مهر مینا الکترونیک در راستای رسالت و مسئولیت اجتماعی خود و به منظور استفاده پرسنل محترم شرکت از محصولاتی که خود به طور مستقیم در ساخت و تولید آن دخیل هستند، طرح فروش اقساطی با شرایط زیر را به منظور استفاده کلیه پرسنل شرکت آغاز مینماید.

شرایط و ضوابط عمومی طرح:

کلیه محصولات و مدلهای تولیدی در خانواده های تلویزیون، اسپیکر و سینمای خانگی، گیرنده دیجیتال و ضبط خودرو به عنوان محصولات هدف طرح قابل انتخاب و خرید هستند.

قیمت محصولات برابر قیمت درب کارخانه محاسبه و فاکتور خواهد شد.

20% مبلغ به صورت پیش پرداخت اولیه و مابقی در قالب مدت زمان 1 الی 18 ماهه از طریق ارائه چک صیادی بنفش با احتساب 1.5% کارمزد ماهیانه خواهد بود.

هریک از پرسنل میتوانند در طول یکسال به منظور استفاده خود و یا خانواده از هر یک از محصولات به دلخواه یک عدد خرید نمایند.

ارسال و نصب محصولات دارای شرایط نصب در نشانی محل سکونت پرسنل رایگان خواهد بود.

مدارک مورد نیاز که باید تصویر آن در بخش های مربوطه بارگذاری گردد .

1. تصویر برگ چک صیادی (بنفش)
2. تصویر پشت و رو کارت ملی
3. تصویر صفحه اول شناسنامه و صفحه توضیحات (در صورت داشتن توضیحات)

طرح های تسهیلاتی حس برتر

ردیف نام طرح سقف اعتبار مبلغ پیش پردخت تعداد اقساط درصد کارمزد ماهیانه
1 طرح زاگرس 100.000.000 ریال 20% 1 الی 18 1.5%
2 طرح سبلان 150.000.000 ریال 20% 1 الی 18 1.5%
3 طرح دماوند 250.000.000 ریال 20% 1 الی 18 1.5%